Chobmak
Shopping / Home and Garden

Onderzoeken in de witgoed

Onderzoeken in de witgoed door wasmachine reparatie

 

Een tweede punt dat bij vergelijkend warenonderzoek in betoog moet worden gehouden is het volgende: het resultaat van vergelijkend warenonderzoek is een momentopname.

Het geeft aan wat de eigenschappen zijn van de apparaten die onderzocht zijn. Dit is maar een kleine steekproef uit een grote produktie en dan nog alleen maar van de typen die op dat moment op de markt zijn volgens wasmachine storing.

Producenten van de witgoed

 

 Producenten van witgoed wilen graag met een goed produkt uit de bus komen. De preventieve werking mag dan ook niet ondersehat worden. Er zijn nogal wat voorbeelden bekend waarbij producenten wijzigingen aan hun produkt hebben aangebracht op grond van resultaten van vergelijkend warenonderzoek.

In de volgende hoofdstukken worden werkingsprincipes en. eigenschappen van toestellen en installaties voor de processen en handelingen die in het voorgaande zijn genoemd, besproken.

 

Verdeeling van de witgoed

leder hoofdstuk is een mm of meer afgerond geheel. De volgorde van de hoofdstukken is wilekeurig. Dat betekent, dat het voor de bestudering van een hoofdstuk niet nodig is, dat men de inhoud van de voorgaande hoofdstukken kent.

Waar nodig zijn verwijzingen naar andere hoofdstukken in de tekst van de hoofdstukken opgenomen. De inhoudsopgave en het trefwoordenregister zuflen het zoeken vergemakkelijken.

De steraanduiding moet worden aangebracht op de deur van de vriesruimte. In de vriesruimte van een één• of tweesterrenkoelkast kunnen ingevroren produkten slechts een paar dagen worden bewaard. In het vriesvak van een driesterrenkoelkast kunnen produkten wel 2 tot 4 maanden bewaard worden.

 

Kwaliteit in de witgoed

 Er zijn ook koelkasten met een viersterren aanduiding. De hoogste temperatuur is bij deze koelkasten in de vriesruimte ook — 18 °C, maar de capaciteit van het koelaggregaat is zo groot, dat in deze vriesruimte ook produkten kunnen worden ingevroren. De invriescapaciteit moet dan minstens 4,5 kg per 24 uur per 1001 netto inhoud van de vriesruimte zijn.

Voor de verschillende typen koelkasten zijn de koelsystemen niet geheel gelijk. Ze verschullen in aantal verdampers, aantal condensors, aantal compressoren en aantal temperatuurvoelers. We zullen enkele veel voorkomende systemen behandelen.