Chobmak
Shopping / Home and Garden

Hulp bij statistiek – Scriptium helpt

Het onderdeel statistiek is voor veel studenten een struikelblok. Toch komt het (helaas) voorbij als onderdeel van vrijwel elke wo-studie en de meeste hbo-studies. Of het nu gaat om toegepaste psychologie of een wiskundige studie, statistiek is vereist als het gaat om objectief onderzoek doen. Daarom biedt Scriptium hulp bij statistiek in allerlei vormen en maten, zodat voor elk vak en voor elk statistisch probleem wel hulp beschikbaar is.

 

Algemene statistiekbegeleiding

De directste vorm van statistiekhulp is gewoon algemene statistiekbegeleiding. Je wordt dan na een aanvraag bij Scriptium gekoppeld aan een statistiekexpert die je kan helpen bij elk mogelijk vraagstuk dat gerelateerd is aan werken met SPSS, het verwerken van statistische gegevens in onderzoek, of gewoon statistische hulpvragen. Deze statistiekbegeleider kan helpen je voor te bereiden op een opdracht voor een statistiekvak, kan samen met je sparren over de statistische methode die je wil toepassen in je scriptieonderzoek of gaat met je op zoek naar een goede dataset voor je kwantitatieve resultatensectie. Handig toch! Doe het in ieder geval niet alleen als je dat niet wil.

 

Bijles statistiek

Hulp bij statistiek die direct is toegespitst op het leren voor een statistisch vak wordt ook wel bijles statistiek genoemd. Je krijgt dan dus een bijlesdocent toegewezen die specifiek met je de stof voor het vak gaat doornemen, met je oefent en vaardigheden herhaalt. Zo raak je over het algemeen onderlegd in statistiek en statistische vaardigheden en zorg je dat je in een later stadium van de studie eventueel zelfstandig aan de slag kunt zonder dat je daar externe hulp bij nodig hebt. En natuurlijk is de bijles een uitstekende manier om te zorgen dat je in één keer voldoendes haalt voor de toetsen en opdrachten die je moet inleveren voor je statistiekvak. Deze bijles wordt ook wel studiebegeleiding genoemd en is beschikbaar voor alle studenten op hbo-niveau en wo-niveau. Natuurlijk helpt Scriptium ook studenten die zich op latere leeftijd willen om- of bijscholen.

 

Scriptiebegeleiding

Statistiekbegeleiding is ook uitstekend te combineren met scriptiebegeleiding. De statistiekexperts van Scriptium zijn ook specifiek gespecialiseerd in het verwerken van statistiek in een scriptie. Ze kunnen je dus, naast het daadwerkelijke statistische gedeelte, ook prima helpen met het schrijven van een daadwerkelijke resultatensectie, het opstellen van een conclusie en natuurlijk met alle andere onderdelen van je scriptie. Het is dus eigenlijk volledige scriptiehulp van begin tot einde.

 

Scriptie nakijken

Misschien gaat het eigenlijk allemaal wel goed, maar wil je toch even snel de statistische berekeningen in je scriptie laten nakijken. Dat kan! De statistiekexperts kunnen je scriptie laten nakijken op taal, structuur en inhoud, en ook beoordelen of de statistische berekeningen en de resultatensectie die je geschreven hebt, correct zijn. Zo lever je een scriptie af bij je onderwijsinstelling die volledig geoptimaliseerd is, vrij is van fouten en dus de hoogste kans heeft op slagen. Wees de feedback van je schoolbeoordelaar voor en zorgt dat je direct bij de eerste inleverkans een kwalitatief hoge scriptie aflevert.

https://www.scriptium.nl/