Chobmak

Waterhardheid invloed op wasmachine

Waterhardheid invloed op wasmachine: door witgoed reparatie Amsterdam waterhardheid wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van calcium en magnesiumzouten in het water. Een deel van deze zouten – de bicarbonate – ontleden bij verwarming van water. Er ontstaan onoplosbare carbonaten, die neerslaan en zich afzetten op binnenwanden en verwarmingselementen van apparaten. Ze kunnen verstoppingen van uitstroomopeningen veroorzaken. […]

Waterhardheid invloed op wasmachine: door witgoed reparatie Amsterdam

waterhardheid wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van calcium en magnesiumzouten in het water. Een deel van deze zouten – de bicarbonate – ontleden bij verwarming van water.

Er ontstaan onoplosbare carbonaten, die neerslaan en zich afzetten op binnenwanden en verwarmingselementen van apparaten. Ze kunnen verstoppingen van uitstroomopeningen veroorzaken. Deze ketelsteenvorming begint pas bij temperature > 60 C volgens witgoed reparatie Haarlem

Problemen:

 

in streken met een grote waterhardheid kan dit grote problemen opleveren. Ketelsteen die op elektrische verwarmingselementen van toestellen wordt gevormd is een slechte warmtegeleider.

Het duurt dus langer voor het water van wasmachines, afwasmachines of boiler op temperatuur is. Bovendien zal het element inwendig eerder doorbranden, omdat de kerntemperatuur hoger oploopt.

Andere calcium en magnesiumzouten in het water Chloride en sulfaten, blijven in oplossing. Doen we zeep in het water dan spleen de ca en mg-ionen stuivertje wisselen met de na en k-ionen van de zeep.

calcium:

Het is te beschouwen als nieuw gevormd vuil dat extra wasmiddel vraagt. De waterhardheid word meestal aangegeven in duitse graden hardheid.

Om het hardheidsprobleem aan te pakken wordt gestudeerd op central waterontharding. Daar zitten nogal wat moeilijkheden vast. Hard water is onplezierig, maar zacht water kan ook nare verschijnselen geven.

Het is nogal corrosief, vooral t.o.v. staal zelfs als die verzinkt is. Installaties voor warmwatervoorziening zal men dus bij voorkeur geen staal maar koper gebruiken dat hiervoor minder gevoelig is.

De wasmiddelfabrikanten doen polyfosaten in de wasmiddelen, die ervoor moeten zorgen dat de hardheidscompontenten in oplossing blijven.

Afvalwaterzuivering:

Dat gaat uitstekend, maar ze vormen een groot problem bij de afvalwaterzuivering. Ongeveer 40% van alle fosfaten in het oppervlaktewater zijn  van wasmiddelen afkomstig. De afvalwaterzuiveringinstallaties halen deze fosfaten er nog niet uit.