Chobmak
Shopping / Home and Garden

Thermische eisen aan witgoed

Thermische eisen aan witgoed : Door wasdroger reparatie Amsterdam

 

Eisen

Thermische eisen In afb. 6-1 is geschetst welke fysische verschijnselen en processen optreden al seen pan met inhoud door een warmtebron wordt verwarmd. De warmte daarbij via de bodem aangevoerd. Bij gebruik van een gasbrander is het hoofdzakelijk de convectiewarmte van de hete verbrandingsgassen, die aan de panbodem wordt overgedragen. Bij een elektrische kookplaat als verwarmingsbron vindt de warmte-overdracht naar de panbodem hoofdzakelijk door geleiding plaats. Daarbij is een zo goed mogelijk contact tussen kookplaat en panbodem van groot belang.

Bodem:

– Het material van de bodem moet goed hittebestendig zijn; – Het material moet een geode warmteleidingscofficient hebben. Volgens wasdroger reparatie wordt de wamrte van de bron meer gelijkmatig over de bodem verdeeld, waardoor de kans op aanbranden geringer wordt (plaatselijke vehitting door kleine gasvlam); De bodem moet tegen snelle temperatuurswisselingen bestand zijn. De finishlaag mag er bij snelle wisselingen niet afspringen. Ook mag de bodem niet vervormen door de verhitting. Bij braadpannen ontstaat daardoor een slechte verdeling van het over het bodemoppervlak. Bij gebruik van een elektrische kookplaat is de warmte-overdracht naar een bolle of holle panbodem slecht.

Mechanische eisen

Het material van bodem, wanden en steel/handgrepen moet een lage soortelijke massa hebben, niet breekbaar, niet vervormbaar, krasvast en stootvast zijn.

Chemische eisen

Het materiaal van bodem en wanden mag niet worden aangetast door heet water, zuren (rabarber, azijn) en was- en reinigingsmiddelen. Dezelfde eisen (met uitzondering van de zuurbestendigheid) gelden voor stelen en handgrepen.

Voedingstechnische eisen

Het materiaal van bodem en wanden (binnenzijde) mag geen toxische stiffen en/of smaakstoffen afgeven. Ook het vasthouden door wand en bodem van smaak/kleurstoffen uit voedingsmiddelen is in het algemeen ongewenst. Het materiaal moet eenvoudig zijn schoon te maken/houden. Het deksel moet goed sluiten. Het gereedschap als geheel moet eenvoudig te hanteren zijn: