Chobmak
Image default
Zakelijk

Roos van Leary voorbeelden in de praktijk

De Roos van Leary is een psychologisch model dat gedragspatronen en interpersoonlijke interacties beschrijft. Het model beschrijft de manier waarop het gedrag van één persoon het gedrag van een ander kan beïnvloeden en vice versa. 

Enkele Roos van Leary voorbeelden van een situatie waarin de Roos van Leary van toepassing is, is wanneer een manager met zijn ondergeschikten praat. Als de manager autoritair is en de nadruk legt op controle en dominantie, kunnen de ondergeschikten passief en onderdanig worden. Aan de andere kant, als de manager meer samenwerkend en empathisch is, zullen de ondergeschikten waarschijnlijk ook meer open en coöperatief zijn. 

Een ander voorbeeld kan zich voordoen bij een stel dat in conflict is. Als één persoon kritiek uit en de ander defensief reageert, kan dit leiden tot een escalatie van het conflict. Als de ene persoon echter zijn zorgen op een constructieve manier uit en de andere persoon luistert en probeert te begrijpen, kan dit leiden tot een oplossing van het probleem.

 Kortom, de Roos van Leary kan ons helpen begrijpen hoe onze interacties met anderen worden beïnvloed door ons gedrag en dat van anderen, en kan ons helpen effectiever te communiceren en samen te werken. 

Wanneer de Roos van Leary toepassen 

Wanneer de Roos van Leary toepassen. Dit is een psychologisch instrument dat kan worden gebruikt om een ​​persoon te helpen bij het verbeteren van zelfexpressie en communicatie. Het is een kleurentest waarmee deelnemers worden gevraagd om enkele vragen te beantwoorden over hoe ze zich voelen in verschillende situaties.  

Op basis van hun antwoorden krijgt de deelnemer een bepaald aantal punten dat overeenkomt met een van de vijf kleuren in de test. Deze kleuren vertegenwoordigen verschillende persoonlijkheidskenmerken. Deze informatie kan worden gebruikt om een ​​beter begrip te krijgen van het gedrag en de persoonlijkheid van een persoon. Roos van Leary kan ook worden gebruikt om te helpen bij het drukken van persoonlijke kwaliteiten, de interactie met anderen te verbeteren en te helpen bij het oplossen van conflicten.

https://www.roosvanleary.com/toepassen/voorbeelden/