Chobmak
Zakelijke dienstverlening

outplacement

Wat is outplacement?

Voor outplacement zijn veel verschillende definities bedacht, maar uiteindelijk draait outplacement altijd om het bemachtigen van een nieuwe baan. Outplacement bestaat vaak uit een combinatie van diensten die meestal aan de hand van een outplacementtraject worden doorlopen. Outplacement volg je vaak bij een gespecialiseerd outplacementbureau.

Waaruit bestaat een outplacementtraject?

Een outplacementtraject kan bestaan uit het verwerken van je ontslag (acceptatie en activering), het opmaken van de balans en het in kaart brengen van wensen en competenties, het verkennen van de arbeidsmarkt, sollicitatietraining, praktische begeleiding bij het solliciteren, het zoeken naar vacatures, arbeidsbemiddeling en advies bij arbeidsonderhandelingen.


Outplacement biedt ook een kans op een leukere baan dan dat je had

Kom eerst tot rust

Om aan een outplacementtraject te beginnen is het belangrijk dat je senang bent. Hiermee bedoelen we dat je eerst tot rust moet komen. Relax dus. Een ontspannen gevoel helpt bij het maken van de juiste beslissingen. Rust verkrijg je onder anderen door eerst na te denken over wat het ergste is dat zou kunnen geburen. Vaak heb je bij ontslag best wel wat maanden recht op WW en outplacement zorgt er ook voor dat er nieuwe kansen komen en je als het ware wordt gedwongen hierover na te denken. Misschien zorgt je ontslag en outplacement er wel voor dat je een veel leukere baan krijgt dan dat je had.

Outplacement is maatwerk

Outplacement is maatwerk. Niet iedereen heeft dezelfde hulp nodig want mensen en achtergronden zijn immers verschillend. De een heeft al een helder beeld wat hij (of zij) wil, terwijl de ander geen idee heeft wat er mogelijk is en waar te beginnen. Bij een kort outplacementprogramma kun je dan ook snel al de arbeidsmarkt op en krijg je vooral praktische hulp. Bij een gemiddeld outplacementprogramma heb je eerst even de tijd nodig om zaken op een rijtje te zetten en ga je daarna de arbeidsmarkt op terwijl je bij een uitgebreid outplacementtraject juist eerst tot bezinning moet komen, uitgebreid gaat heroriënteren en stap voor stap de arbeidsmarkt gaat verkennen.
Voor de meeste mensen biedt outplacement dan ook zicht op nieuwe mogelijkheden en hulp bij het vinden van een duurzamere baan dan dat men had.

https://www.outplacementverzekering.nl