Chobmak
Shopping / Home and Garden

Groei in ZZP’ers

Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer Nederlanders voor zichzelf gaan werken. Men kan hun eigen taken bepalen, eigen tijd indelen en hoeven niet te luisteren naar een baas of een manager. Deze zogenaamde ZZP’ers, ofwel zelfstandige zonder personeel, kunnen snel hun eigen bedrijf opzetten. Vaak is daar niet eens een startkapitaal voor nodig. Als ZZP’er werkt u voor verschillende externe opdrachtgevers, zonder het opstellen van een dienstverband. U bent dus een zelfstandig ondernemer, voorbeelden hiervan zijn timmerman of fotograaf.

 

Maar waarom willen steeds minder Nederlanders voor een baas werken? Dit werd duidelijk uit diverse uitvoeringen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek van verschillende grotere bedrijven. In deze onderzoeken werd gebruikt gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De kwantitatieve onderzoeken bestonden uit vragen als “Hoe ervaart u de werksfeer op kantoor op een schaal van 1 tot 5?”. Dit soort onderzoek geeft trends en mogelijke problemen weer. Het geeft een snelle inkijk in de manier waarop medewerkers hun baan ervaren. Om meer uitleg te krijgen over deze trends en problemen is kwalitatief onderzoek nodig. Bij dit soort onderzoek worden open vragen gesteld waardoor de geïnterviewde de mogelijkheid krijgt om zijn of haar verhaal te vertellen.

 

Uit deze onderzoeken bleek dat het werken voor een baas  de volgende nadelen met zich meebrengt: geen tot weinig inbreng in eigen taken, vaste werktijden van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ’s avonds en het kantoorleven. Wanneer u in dienstverband werkt, bent u aangewezen op de instructies van uw baas. U wordt verwacht om hele dagen op kantoor door te brengen. Daarnaast kan het werk op kantoor snel saai en eenzijdig worden.

 

Wanneer u erover nadenkt om uw dienstverband op te zeggen en om als ZZP’er aan de slag te gaan, is het aan te raden om een gesprek aan te vragen met de loopbaancoach van uw bedrijf. Deze coach kan u helpen met de voor- en nadelen opzetten.

http://carrierepoort.nl/